AAMU เมื่อแสงเหนือจากขั้วโลกตกผลึกเป็นสีสันและลวดลายบนผืนเสื่อ PDM BRAND

ความประทับใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หลายคนฝันใฝ่อยากเห็นในชีวิต ขนิษฐา นวลตรณี นำความรู้สึกนั้นมาออกแบบสีสันและลวดลายบน Aamu เสื่อลายแสงเหนือจาก PDM Brand

เครื่องจักสานภูมิปัญญาไทย ทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้าง

รู้ไหมว่า เครื่องจักสาน ที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป ทั้งกระเป๋า ตะกร้า หรือของใช้ในครัวเรือนอีกมากมายนั้น ทำมาจากพืชชนิดใดบ้าง

PDM BRAND : FOCUS ON DESIGN

เสื่อลายกราฟิกที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต มากกว่าจะมองเป็นงานดีไซน์ที่แพงจนจับต้องไม่ได้ หรืออาร์ตจัดจนไกลตัว