เสือดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrochilus bigibbus (Rchb.f.ex Hook.f.) Kze. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: สั้น ใบซ้อนกันถี่ ใบ: มี 5-7 ใบ ปลายหยักเกือบเท่ากัน   ดอก: ออกเป็นพวงสั้น  กระจุกแน่นที่ซอกใบ 5-10 ดอก กลีบสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อน มีจุดสีม่วงแดงกระจาย โคนกลีบปากเป็นกระพุ้งคล้ายกระบวย ปลายผายออกเป็นแผ่นกว้าง ขอบจักเป็นครุยสีขาว มีปื้นสีเหลืองและจุดสีม่วงแดงตรงกลาง ดอกบานนานหลายวัน  ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบขึ้นในป่าดิบหรือป่าดิบเขา

เสือเหลือง

ช้างรอบคอ/ช้างฮ้อมคอ/เสือดาว ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze var. obliguus วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางยอด ลำต้น: ลำต้นสั้น ใบ: ใบรูปขอบขนาน ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบ ช่อกลมคล้ายร่ม แต่ละช่อมี 20 – 30 ดอก ดอกขนาด 1.5 – 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง อาจมีจุดประสีม่วงแดง กลีบปากสีขาวแผ่กว้าง ขอบกลีบหยักเป็นแต้มสีเหลืองและจุดประสีม่วงแดงที่กึ่งกลางกลีบ ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ […]