เสี้ยวฟ่อม

ส้มเสี้ยวน้อย/ส้มเสี้ยวใบนาง ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia viridescenes Desv. var. viridescenes วงศ์: Fabaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 5-10 เมตร ยอดอ่อนเกลี้ยง กิ่งอ่อนหักพับรูปฟันปลา ใบ: ค่อนข้างกลม ปลายเว้าลึก โคนเว้าตื้น คล้ายใบแฝดติดกัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ ดอกย่อยสีขาวมี 5 กลีบซ้อนเหลื่อมกันเป็นรูปกลม ขนาดดอก 1-1.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ผล: เป็นฝักแบน ผิวเรียบ เมื่อแก่แตกออก เมล็ดแบน มี 6-10 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำ การใช้งานและอื่นๆ: –