เห็ดเยื่อไผ่ เพาะง่าย คุณค่าทางอาหารสูง

เห็ดร่างแห หรือ เห็ดเยื่อไผ่ คุณค่าทางอาหารสูง เพาะขยายไม่ยากดูแลง่ายและเพาะได้ตลอดทั้งปี