สิ่งที่ควรคิด ก่อนกู้ซื้อบ้าน!

ก่อนกู้ซื้อบ้านควรวางแผนทางการเงินให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาและ ความลำบากในระยะยาว ดังนั้นก่อนกู้ซื้อบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ดี