ไอเดียเปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดให้เปี่ยมประโยชน์

เปลี่ยนพื้นที่เปล่าประโยชน์อย่าง ” ใต้บันได ” ให้เป็นพื้นที่เปี่ยมประโยชน์ กับการใช้งาน 3 วิธี เพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า

ปรับพื้นที่ใต้บันไดให้เป็นห้องเก็บของ

ได้เวลามาพบกับไอเดียการปรับปรุง ซ่อมแซม Renovate เปลี่ยนโฉมบ้านเก่าเป็นใหม่ กับรายการ “บ้านและสวน The Renovation” กันอีกแล้วค่ะ