BaanLaeSuan Fair Midyear
3 – 11 AUG 2019
HALL 98 – 104 BITEC BANGNA

บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์ 2015 น่าดูมาก!!

เข้าสู่วันที่ 2 ของงานแฟร์เพื่อคนรักบ้านและสวนที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ประจำปี…