หลักการออกแบบห้องเด็ก

จริง ๆ แล้ว เด็กก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่ตัวเล็กที่มีความคิดและความชอบเป็นของตัวเอง ผู้ปกครองอาจสอบถามความชอบของพวกเขา โดยเปิดหาไอเดียจากนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ต