เปลี่ยนบ้านร้อนอุดอู้ให้เป็น บ้านโปร่งสบาย ด้วยธรรมชาติ

บ้านโปร่งสบาย หลังนี้ออกแบบจากรูปแบบอาคารที่เรียกว่า “Building Block” ซึ่งอาจคิดว่าอาคารอุดอู้แบบนี้ ไม่น่าจะสบาย แต่จริงๆแล้วอยู่สบายมาก