ใบต่างเหรียญ

Roundleaf bindweed ใบต่างเหรียญ ชื่อวิทยาศาสตร์: Evolvulus nummularius (L.) L. วงศ์: Convolvulaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ลำต้น: ใบต่างเหรียญ ทอดเลื้อยตามผิวดิน ออกรากตามข้อ มีขนทั่วไป ใบ: ออกสลับ รูปไข่ถึงเกือบกลม ปลายมนถึงป้าน โคนเว้าเล็กน้อยหรือรูปหัวใจ ขอบเรียบขนาด 1-2 X 1-2.5 เซนติเมตร ก้านใบสีม่วงแดง มีขนยาว ดอก: เดี่ยวออกตามซอกใบ สีขาว 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉกซ้อนเหลื่อมกัน บานเป็นรูปกรวย ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ผล: กลมแป้น เป็นสันตามยาว มี 4 เมล็ด ขนาดเล็กมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินปนทราย น้ำ: […]

หญ้าหางหมาจิ้งจอก

Knotroot Foxtail/Slender Pigeongrass ชื่อวิทยาศาสตร์: Setaria geniculate (Lam.) Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ออกรากตามข้อที่แตะผิวดิน ใบ: รูปแถบแคบยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนเป็นกาบหุ้มรอบข้อ บริเวณข้อและกาบใบสีม่วงแดง ดอก: ก้านช่อดอกยาว ผอมบาง แต่เหนียว ช่อดอกอยู่ที่ส่วนปลายเป็นแท่งกระบอก 2-4 ซม.มีขนบางๆ สีแดง รอบๆ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ดอกย่อยมีก้านสั้นๆ ติดกับแกนช่อดอก ขนาดเล็กมาก ผล: รูปไข่ ปลายแหลม อยู่ติดกันเป็นกระจุกรอบๆ แกนช่อดอก ผลแห้งร่วงง่าย อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด […]