เอื้องพวงพลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sarcoglyphis mirabilis  (Rchb.f.) Garay วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ขนาดเล็ก ลำต้น: กลมแข็งและผอม ยาว 5-10 เซนติเมตร ใบ: เป็นแถบ ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายหยัก 2 แฉก ไม่เท่ากัน แผ่นใบหนา แต่ไม่แข็ง ดอก: ออกเป็นช่อ ห้อยลง ความยาวใกล้เคียงใบ  ช่อดอกโปร่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน กางผายออกเกือบเป็นระนาบเดียวกัน สีเขียวอ่อน ปลายสีม่วงอมน้ำตาลเล็กน้อย โคนกลีบปากกระดกตั้งขึ้นทั้งสองข้าง ปลายแผ่เป็นแผ่นและหยักเว้าเป็นแฉก สีขาวอมชมพู ด้านหลังเป็นเดือยยาว ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]

เอื้องใบพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nervilia plicata (Andr.) Schltr. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้ดิน ลำต้น: มีหัวอยู่ใต้ดิน แตกไหลสร้างหัวใหม่ แต่ละหัวมี 1 ใบ ใบ: คล้ายใบพลูหรือเกือบกลม ก้านใบสั้น ใบเกือบติดดิน แผ่นใบและขอบใบมีขนละเอียด ดอก: ออกเป็นช่อตั้ง ยาว 10-15 เซนติเมตร หนึ่งช่อมักมี 2 ดอก กลีบดอกเรียวยาว สีเขียวอมน้ำตาล กลีบปากม้วนเป็นหลอด สีม่วงอ่อน มีแถบสีเหลืองตามยาวกลีบที่กลางดอก ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน ดิน: ใบไม้ผุผสมอิฐมอญทุบ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติบางครั้งก็พบขึ้นตามพื้นดินในที่ร่มตามป่าดิบ

เอื้องเงิน

เอื้องตึง/เอื้องงุม ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium draconis Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: ตรงค่อนข้างแข็ง ขนาด22-30 x 1-1.5 เซนติเมตร เป็นสันและร่องตามยาว ผิวต้นอ่อนมีขนสั้นละเอียดสีดำ ต้นขึ้นเป็นกอแน่น ใบเรียงเวียนสลับ ใบ: รูปไข่แกมรูปรี ขนาด 5-8 x 2-3 เซนติเมตร แผ่นใบหนาและเหนียว ปลายหยักมนไม่เท่ากัน ดอก: ออกตามข้อใกล้ยอด เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อสั้นๆ มี 1-3 ดอก กลีบดอกสีขาว ปลายกลีบปากแผ่เป็นแผ่นยาว ขอบหยักเป็นคลื่น สีขาว มีเส้นสีแดงอมส้มตามความยาวกลีบ จากโคนมาถึงช่วงกลางกลีบ ขนาดดอก 8-9 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน วัสดุปลูก: ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก เพียงหาขอน กิ่งไม้ หรือใช้แผ่นไม้หนาๆ ให้ต้นยึดเกาะ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า […]

พฤกษ์

กาไพ/จ๊าขาม/จามจุรีสีทอง/มะขามโคก/มะรุมป่า/Indian Walnut/ Siris ชื่อวิทยาศาสตร์: Albizia lebbeck (L.) Benth. วงศ์: Leguminosae-Mimosoideae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ทรงพุ่ม: รูปร่มแผ่กว้าง ลำต้น: เปลือกต้นขรุขระ สีเทาเข้ม และแตกเป็นร่อง ใบ: ประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ มีใบย่อย 2 – 5 คู่ รูปขอบขนาน ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกตามยอด เกสรสีขาวเห็นเด่นชัด ผลิบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ในช่วงเช้า ผล: ฝักแบนยาว ภายในมีเมล็ดแบนรี 4 – 12 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]