เสือดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrochilus bigibbus (Rchb.f.ex Hook.f.) Kze. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: สั้น ใบซ้อนกันถี่ ใบ: มี 5-7 ใบ ปลายหยักเกือบเท่ากัน   ดอก: ออกเป็นพวงสั้น  กระจุกแน่นที่ซอกใบ 5-10 ดอก กลีบสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อน มีจุดสีม่วงแดงกระจาย โคนกลีบปากเป็นกระพุ้งคล้ายกระบวย ปลายผายออกเป็นแผ่นกว้าง ขอบจักเป็นครุยสีขาว มีปื้นสีเหลืองและจุดสีม่วงแดงตรงกลาง ดอกบานนานหลายวัน  ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบขึ้นในป่าดิบหรือป่าดิบเขา

ตาล

ตาลโตนด/ตาลใหญ่/โหนด/Brab Palm/Fan Plam/Lontar Palm/Palmyra Palm/Toddy Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Borassus flabellifer L. วงศ์: Arecaceae ประเภท: ปาล์มลำเดี่ยว อายุหลายปี ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ใบ: รูปพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 1.50 เมตร แผ่นใบพับเป็นจีบ หนาแข็ง ขอบใบหยักลึกถึงครึ่งใบ ก้านใบยาวกว่า 1 เมตร ขอบก้านเป็นสันคม ดอก: ช่อดอกออกจากซอกกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม ผล: กลมใหญ่ถึง 15 เซนติเมตร ผลสุกสีดำ เมื่อปอกเปลือกออกจะพบเมล็ด 2 – 3 เมล็ดอยู่ภายใน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง ทนดินเค็ม แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: […]