เอื้องหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Coelogyne trinervis Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง ลำต้น: ลำลูกกล้วยรูปรี ขนาด 2.5 – 7 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลือง ใบ: ใบรูปรี กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 18 – 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาและเหนียว มีรอยพับจีบตามแนวยาวของใบ 3 เส้น ดอก: ช่อดอกออกโคนลำลูกกล้วย ช่อโปร่ง ยาว 15 – 20 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 4 – 6 ดอก ดอกขนาด 2.5 – 3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน – พฤศจิกายน […]