ครั้งแรกในเมืองไทยกับงาน Pakistan : Single Country Exhibition in Bangkok 2018    

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเซ็นสัญญา ระหว่างสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน  ในการจัดจ้างดำเนินงานโครงการ Pakistan :  Single Country Exhibition in Bangkok  2018 งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ในระหว่างวันที่ 13  – 15 กรกฎาคม 2561  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การค้าการลงทุน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ให้แก่นักธุรกิจและประชาชนชาวไทย ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad  (อาซิม  อิฟติคาร์ อาห์หมัด)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย และ คุณโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ฯ เป็นผู้ดำเนินการเซ็นสัญญาการดำเนินงานโครการดังกล่าว และ Mr. Ghulam Nabi Kamboh (โคลาม  นาบี กัมโบ) […]