Garden Elements vol.1

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-20-7921-4 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555 บรรณาธิการ อิศรา แพงสี ขนาดหนังสือ 19×23 ซม. ปกอ่อน ราคา 215 บาท องค์ประกอบสวนที่ตอบรับการใช้งานและความงามมีอยู่หลากหลาย ก่อนจะจัดหรือปรับเปลี่ยนสวน หากได้เห็นรูปแบบขององค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากช่วยจุดประกายความคิดของการสรรค์สร้างสวนได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบขององค์ประกอบจต่างๆ ได้เหมาะกับสไตล์สวน vol.1 นี้ว่าด้วยเรื่องรูปแบบต่างๆ ของรั้ว ประตู และทางเดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในสวน พร้อมเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการก่อสร้างและดูแลรักษา เพื่อให้องค์ประกอบเหล่านี้อยู่คู่สวนของเราได้นานๆ  

Garden Elements vol.1

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-20-7921-4 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555 บรรณาธิการ อิศรา แพงสี ขนาดหนังสือ 19×23 ซม. ปกอ่อน ราคา 215 บาท องค์ประกอบสวนที่ตอบรับการใช้งานและความงามมีอยู่หลากหลาย ก่อนจะจัดหรือปรับเปลี่ยนสวน หากได้เห็นรูปแบบขององค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากช่วยจุดประกายความคิดของการสรรค์สร้างสวนได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบขององค์ประกอบจต่างๆ ได้เหมาะกับสไตล์สวน vol.1 นี้ว่าด้วยเรื่องรูปแบบต่างๆ ของรั้ว ประตู และทางเดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในสวน พร้อมเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการก่อสร้างและดูแลรักษา เพื่อให้องค์ประกอบเหล่านี้อยู่คู่สวนของเราได้นานๆ  

Garden Elements vol.2

หมายเลขสากลประจำหนังสือ 978-616-20-7923-8 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555 บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ ขนาดหนังสือ 19×23 ซม. ปกอ่อน ราคา 215 บาท องค์ประกอบสวนที่ตอบรับการใช้งานและความงามมีอยู่หลากหลาย ก่อนจะจัดหรือปรับเปลี่ยนสวน หากได้เห็นรูปแบบขององค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์สวนได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบองค์ประกอบได้เหมาะกับสไตล์สวน vol.2  เล่มนี้ว่าด้วยเรื่องราวของมุมนั่งเล่นแสนสบายในรูปแบบต่างๆ พร้อมข้อแนะนำเรื่องการเลือกทำเล การสร้างบรรยากาศให้น่าพักผ่อน รวมถึงความเป็นส่วนตัวและมุมมองที่น่าสนใจ การเลือกเฟอร์นิเจอร์และการดูแลรักษา  

Garden Elements vol.3

หมายเลขประจำหนังสือ 978-616-20-7922-1 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555 บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ ขนาดหนังสือ 19×23 ซม. ปกอ่อน ราคา 215 บาท องค์ประกอบสวนที่ตอบรับการใช้งานและความงามมีอยู่หลากหลาย ก่อนจะจัดหรือปรับเปลี่ยนสวน หากได้เห็นรูปแบบขององค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์สวนได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบองค์ประกอบได้เหมาะกับสไตล์สวน vol. 3  ว่าด้วยเรื่องน้ำๆ ทั้งน้ำตก น้ำพุ น้ำล้นและบ่อน้ำขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ พร้อมเรื่องน่ารู้ในการจัดสวนน้ำขนาดเล็ก การวางตำแหน่ง ตลอดจนพรรณไม้น้ำที่น่าสนใจ พร้อมขั้นตอนการทำงานของระบบน้ำในสวน ใครอยากจัดสวนน้ำเล่มนี้ไม่ควรพลาด