PLUS ROOM เพิ่มห้องใหม่ให้กิจกรรมโปรด

ชวนคุณมาสนุกไปกับการแปลงโฉมห้องธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมที่โปรดกัน!

[DAILY IDEA] มุมสบายของ คนรักดนตรี 02 – มุมนักดนตรี

การจัดสรรพื้นที่ภายในบ้าน สำหรับมุมสำหรับเล่นดนตรี ซึ่งควรเน้นเรื่องเสียงเป็นหลัก

[DAILY IDEA] มุมสบายของ คนรักดนตรี 01 – มุมนักฟัง

คนรักดนตรี ย่อมต้องการพื้นที่มุมเล็กๆ ภายในบ้านสำหรับสร้างความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจ