หอสมุดกรุงเทพ: หน้าปกอันสวยงาม ของหนังสือที่เรารออ่าน

หลังจากการเปิดตัวห้องสมุดใหม่ เราได้เห็นโครงการที่น่าชื่นชม ในเรื่องของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงภายในได้อย่างสวยงามทันสมัย