เปลือกหอยแมลงภู่ ขยะจากเศษอาหาร หรือ FOOD WASTE มาใช้เป็นวัสดุเชิงทดลองให้เกิดประโยชน์

ขยะ เปลือกหอยแมลงภู่ จากเมนูอาหารที่เรารับประทานกันนั้นมีปริมาณมากถึง เกือบ 50,000 ตัน/ปี กันเลยทีเดียว ทางผู้ออกแบบสตูดิโอ STUDIO WØMR จึงเห็นความสำคัญ และได้แนวคิดการแก้ไขปัญหา โดยนำขยะจากเปลือกหอยมาใช้ในงานออกแบบที่ให้ชื่อว่า Mussle Shell Terrazzo