[ARCHIVOCAB] CASEMENT WINDOWS หน้าต่างบานเปิด ที่ดีตรงเปิดรับและกำหนดทิศทางลมและแสงได้

หน้าต่างบานเปิด เป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติและลมได้ดีกว่าหน้าต่างบานเลื่อน สามารถกำหนดทิศทางการระบายอากาศได้ แต่เมื่อเปิดหน้าต่างอาจกระทบพื้นที่ใช้สอยภายนอก กีดขวางทางเดินรอบตัวบ้าน ส่วนใหญ่จึงนิยมติดตั้งชั้นสองขึ้นไป