บ้านกลิ่นอายโปรวองซ์ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี คุณเตอร์จึงเลือกออกแบบตัวบ้านให้มีกลิ่นอายของสไตล์โปรวองซ์