เฟินเขากวาง

เฟินเขากวาง / Climbing Bird’s Nest Fern ชื่อวิทยาศาสตร์: Polypodium polycarpon Sw. ‘Grandiceps’ วงศ์: Polypodiaceae ประเภท: ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย ความสูง: 80 เซนติเมตร ลำต้น: เหง้าเลื้อย พุ่มใบตั้งตรง ใบ: ปลายใบแตกเป็นแฉกไม่ลึกนัก แต่แตกแขนงเป็นแฉกย่อยๆ มาก เส้นกลางใบนูนขึ้น แผ่นใบหนา สีเขียวสด อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง-ช้า วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: มาก ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกเลี้ยงง่าย นิยมปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในบ้านหรือไม้กระถางแขวน สามารถตัดใบปักแจกันได้

สนซาร์เจน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus sergentii (Henry) Tak วงศ์: Cupressaceae ประเภท: ไม้พุ่ม ความสูง: 80 เซนติเมตร ลำต้น: เตี้ยแผ่คลุมดิน กว้าง 2 เมตร กิ่งก้านทอดนอน กิ่งย่อยกึ่งตั้งตรง เป็นเหลี่ยม ใบ: ใบอ่อนรูปเข็ม ออกเป็นวงรอบ 3 ใบ ยาวประมาณ 5 มม. ใบคล้ายเกล็ดออกเป็นคู่เมื่อต้นมีอายุมาก สีเขียวเข้มอมน้ำเงิน เมื่อขยี้จะมีกลิ่นคล้ายการบูร ต้นแยกเพศ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดในจีนและญี่ปุ่น มีหลายพันธุ์ เช่น Virdis ใบสีเขียวอ่อน