ดาวเรืองป่า

ดาวเรืองภู ชื่อวิทยาศาสตร์: Anisopappus Chinensis Hook. Et Arn. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: ตั้งตรง ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบ: เดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปรี ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายมน ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักมนไม่สม่ำเสมอ ใต้ใบมีขนหนาปกคลุม มีก้านใบสั้น ดอก: ดอกดาวเรือง ออกเป็นช่อ มักออกที่ปลายกิ่ง 2-4 ช่อ สีเหลืองสดใสคล้ายดอกทานตะวัน แต่ขนาดเล็กกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เมล็ด: รูปขอบขนานแคบ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามชายป่าผลัดใบ ริมทางเดิน ทุ่งหญ้าและป่าสน พบบนภูและดอยต่างๆ […]

หญ้าขัด

ขัดมอน/หญ้ายุงปัดแม่ม่าย/Arrowleaf Sida/Common Sida ชื่อวิทยาศาสตร์: Sida rhombifolia  L. วงศ์:  Malvaceae ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: กลม สีเขียว แตกกิ่งก้าน และมีขน ใบ: รูปรีถึงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ยาว 2-6 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย มีขนทั่วไป ดอก: เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอก สีเหลือง กลีบบอบบาง ผล: รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลม มีสันเป็นปีกแหลมตามยาว ผลแก่แห้งและแตก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทาง ทุ่งหญ้าที่เปิดโล่ง เป็นสมุนไพร ราก ต้มน้ำดื่มช่วยเจริญอาหารหรือฝนกับน้ำซาข้าวอมรักษาอาการเจ็บคอ ปวดฟัน […]

หญ้าตะกรับ

กกตะกรับ ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus procerus Rottb. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกอสูง ใบ: รูปแถบ ยาว 30-150 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนแผ่เป็นกาบ ก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยม ดอก: ดอกเป็นช่อประกอบ ยาว 10-15 เซนติเมตร ช่อย่อยรูปขอบขนานแบนยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลถึงม่วงแดง เรียงสลับรอบแกนช่อดอก เมล็ดรูปรี มีสัน 3 มุม สีน้ำตาลเข้ม ออกดอกเกือบตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่มชุ่มน้ำ ทุงหญ้า ทุ่งนา พบทุกภาคของไทย  

หญ้าหางหมาจิ้งจอก

Knotroot Foxtail/Slender Pigeongrass ชื่อวิทยาศาสตร์: Setaria geniculate (Lam.) Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ออกรากตามข้อที่แตะผิวดิน ใบ: รูปแถบแคบยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนเป็นกาบหุ้มรอบข้อ บริเวณข้อและกาบใบสีม่วงแดง ดอก: ก้านช่อดอกยาว ผอมบาง แต่เหนียว ช่อดอกอยู่ที่ส่วนปลายเป็นแท่งกระบอก 2-4 ซม.มีขนบางๆ สีแดง รอบๆ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ดอกย่อยมีก้านสั้นๆ ติดกับแกนช่อดอก ขนาดเล็กมาก ผล: รูปไข่ ปลายแหลม อยู่ติดกันเป็นกระจุกรอบๆ แกนช่อดอก ผลแห้งร่วงง่าย อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด […]