ขิงแดง

Red Ginger ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. วงศ์ ZINGIBERACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ความสูง: 0.70-1.50 ม. ลำต้น: เหง้าทอดเลื้อยอยู่ใต้ดิน แตกกอเป็นพุ่มแน่น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนเกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน มีเส้นใบขนานกัน ดอก: เป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด แต่ละช่อมีใบประดับสีแดงซ้อนกัน ดอกรูปกรวย ออกจากซอกกาบรองดอก ออกดอกตลอดปี ดอกที่ติดบนช่อสามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้ ผล: แห้งแตก รูปทรงกลมถึงรูปไข่ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน น้ำ: มาก ทนน้ำท่วมขังได้ดี ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกมุมอาคาร บังกำแพง ริมลำธาร น้ำตก ปลูกริมถนน ทางเดิน […]