TINY MUSEUM เปิดกรุสมบัติชาติที่พิพิธภัณฑ์กเบื้องจานสีแดงชาดข้างกุฏิสงฆ์วัดโสมนัสราชวรวิหาร

TINY MUSEUM พิพิธภัณฑ์สีแดงชาดที่บรรจุกเบื้องจานเอาไว้ในชั้นเก็บอย่างเป็นระเบียบ เพื่อรอให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังรอการพิสูจน์

อาคารปฎิบัติธรรมวัดป่าวชิรบรรพต เชื่อมมนุษย์ ธรรม และธรรมชาติผ่านสถาปัตยกรรม

งานสถาปัตยกรรมที่พักดีๆ ไม่ได้มีแค่โรงแรมหรือโฮลเทลเท่านั้น อาคารที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี จัดได้ว่ามีความงามในความเรียบง่ายอันน่าสนใจอยู่ไม่น้อย จากความน้อย ดิบ และสะอาดตา มีรายละเอียดของงานดีไซน์ซึ่งขัดแย้งแต่เชื่อมประสานกันเป็นเรื่องราวเดียว ของตัวตนกับธรรมชาติที่อยู่รายรอบ

NO SUNRISE NO SUNSET ภาพสะท้อนของความเป็นจริง เรื่องสมมติ และสัจธรรมชีวิต

“ไม่มีพระอาทิตย์ขึ้น ไม่มีพระอาทิตย์ตก” หรือ “No Sunrise No Sunset” เป็นงานศิลปะเฉพาะพื้นที่ (Site-specific art) โดยสองศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ และ คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ร่วมกันสร้างมันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Thailand Biennale, Krabi 2018”

สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกและนักออกแบบภูมิทัศน์แห่ง WALLLASIA ผู้มีทางเดินของการทำงานที่ไม่เหมือนใคร

‘วัด’ อาจไม่ใช่สถานที่ในฝันของสถาปนิกสมัยใหม่ แต่ ‘วัด’ ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายในการสร้าง กลับสร้างชื่ออย่างมากให้กับ คุณยะ – สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกแห่ง Walllasia ด้วยความเข้าใจอันชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งเป็นไปรอบตัว และเลือกสรรสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ได้อย่างพอเหมาะพอดี