พรรณไม้สะสมของสุรัตน์ วัณโณ 2

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-264-7 พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552 นักเขียน  สุรัตน์ วัณโณ บรรณาธิการ อุไร จิรมงคลการ จำนวน 272 หน้า ราคา 450 บาท อาจารย์ สุรัตน์ วัณโณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ ที่รักการปลูกและสะสมพรรณไม้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “บ้านก้ามปู” จึงเป็นแหล่งรวมพรรณไม้แปลกและหายากที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วยกลุ่มพืชมีดอกและปรงในวงต่างๆ  กับพืชกลุ่มเฟินและพืชคล้ายเฟินมีจำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วก็กว่า 400 ชนิดพร้อมดัชนีสำหรับการค้นหาท้ายเล่ม

จั๋งแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis sp. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ มีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอก: มักไม่พบช่อดอก ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในห้องหรือที่มีแสงรำไร ผู้นำจั๋งชนิดนี้มาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกคืออาจารย์สุรัตน์ วัณโณ แห่งบ้านก้ามปู