COLOURS GARDEN สีสันในสวน สำหรับวันพักผ่อน

ต้นไม้จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับสวนเพราะ สีสันในสวน ส่วนใหญ่มักมาจากสีของต้นไม้ ใบไม้และดอกไม้ ไปชมสวนที่มีสีสันมากกว่าสีเขียวกัน