สตูดิโอ แห่งความสุข เป็นทั้งบ้านและที่ทำงาน

สตูดิโอ แห่งนี้ เป็นทั้งที่ทำงาน เป็นบ้าน และเป็นสถานที่ๆ สร้างสรรค์ความสุขขึ้นมาได้อีกด้วย