[DAILYGUIDE] ไอเดียจัดสวนข้างบ้าน

หากบริเวณข้างบ้านของคุณมีพื้นที่แคบยาว ไม่รู้จะ จัดสวนข้างบ้าน อย่างไรให้ดูดี เราขอแนะนำให้คุณใช้ฮาร์ดสเคปเข้ามาช่วย ในการออกแบบสวน โดยการกำหนดพื้นที่…