สวนวานิลลา ข้างบ้าน กิจกรรมไม่เล็กภายในครอบครัว ที่มีต้นวานิลลากว่า 1,000 ต้น

Vanilland Family Farm ทำ สวนวานิลลา ข้างบ้านให้เป็นกิจกรรมในครอบครัว เพราะปลูกไม่ยาก ดูแลง่าย เดินชมสวนไม่ร้อน ผู้สูงวัยสามารถทำได้