สวนปทุมวนานุรักษ์ อีกหนึ่งสวนป่ากลางเมือง ปอดของคนกรุง และพื้นที่พักใจแห่งใหม่

สวนปทุมวนานุรักษ์ คือสวนชุมชนในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และทางทิศใต้ของคลองแสนแสบ