สวนตาก้าน แหล่งรวมพันธฺุ์ทุเรียนเมืองนนท์ ที่หายากในเมืองไทย

สวนทุเรียน เมืองนนท์ วิธีปลูกทุเรียน ของ สวนตาก้าน ที่ปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเมืองนนท์ มากกว่า 40 สายพันธุ์