WOOD HEART, PLAY HARD รักไผ่ให้เป็น ต้องเล่นให้หนัก

ไปรู้จักสถาปนิกหนุ่มไฟแรง ผู้สร้างสรรสถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่และผลิดไม้ไผ่คุณภาพ

BAMBOO TODAY

เราขอพาทุกคนใกล้ชิดวิถีธรรมชาติผ่านงานสถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ในเมืองไทยที่ทั้งเท่ ทั้งคูล และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน