สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จฯเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” โดย  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเวทีนี้เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์ รื่นเริง เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุข ความหวัง และความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน โดยมี คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะผู้จัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562  ณ ชั้น 9  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกในปีนี้ […]