วันเดียว… เที่ยว 9 ศาลเจ้า

จริงๆแล้วศาลเจ้าในเมืองไทย (ในที่นี้ผมขอพูดถึงกรุงเทพฯก่อนนะครับ) ก็มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลก และมีรากเหง้าคล้ายคลึงกัน