Garden&Farm Vol.8 ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)

ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic) อะควาโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิก ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลามาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ เปลี่ยนของเสียไปเป็นปุ๋ย ช่วยบำบัดน้ำให้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก ผักที่ได้จึงปราศจากสารเคมี ให้ผลดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ปลูกเลี้ยง ทำได้ทั้งในบ้านเรือนทั่วไปหรือทำเป็นระบบฟาร์ม (การค้า)  สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาสวยงามและปลาที่ใช้บริโภค ISBN 978-616-18-1624-7 พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559 บรรณาธิการเล่ม วิรัชญา จารุจารีต จำนวน  120 หน้า ราคา 225 บาท

คู่มือ”เลี้ยงนกเขาใหญ่”

เลขมาตราฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1369-7 นักเขียน ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2559 บรรณาธิการ วิรัชญา จารุจารีต จำนวน 160 หน้า (ปกอ่อน) ราคา 359 บาท นกเขาใหญ่ เป็นนกที่มีถิ่นอาศัยในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งนา ป่าโปร่ง มีเสียงขันไพเราะน่าฟัง จึงนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  เนื้อหาในเล่มบอกเล่าที่มา ประเภทของนกเขาใหญ่ซึ่งมีหลายชนิด หลายสีสัน วิธีต่อนก การ เลี้ยงนกเขาใหญ่ และเพาะขยายพันธุ์  กรง โถนกหรือโถถมปัด สำหรับใส่อาหาร รวมถึงเรื่องราวของการประกวดนกเขาใหญ่ และหลักเกณฑ์การตัดสิน  

ว่าน สมุนไพร ไม้มงคล ฉบับปรังปรุงและเพิ่มเติม

ฉบับปรังปรุงและเพิ่มเติม เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-18-1170-9 นักเขียน: ณรงศักดิ์ ค้านอธรรม บรรณาธิการ: วิรัชญา จารุจารีต จำนวน 360 หน้า ราคา 666 บาท ว่าน พรรณไม้ที่มีสรรพคุณทางยา คนโบราณเชื่อว่า มีอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ เช่น คงกระพันชาตรี มีเสน่ห์ ทำมาค้าขายดี ฯลฯ ว่านจึงจัดเป็นสมุนไพรและไม้มงคลที่นิยมปลูกเลี้ยงกันมาแต่โบราณ เนื้อหาในเล่มว่าด้วยเรื่องการบอกเล่าที่มาของว่านที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน การปลูกเลี้ยง การเก็บกู้ว่าน การขยายพันธุ์ และการนำไปใช้ในแง่มุมต่างๆ เช่น การจัดสวน การใช้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจที่มีมาแต่ดั้งเดิม และการนำเสนอข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์สรรพคุณทางยา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแต่โบร่ำโบราณ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวมภาพและข้อมูลพันธุ์ว่านจำนวนมากกว่า 200 ต้นไว้ให้ได้ค้นคว้ากันอย่างจุใจ “ว่าน 10 ชนิด” พืชสมุนไพร สรรพคุณเป็นยา