Location Review : พื้นที่แห่งความสุข @ วิภาวดี

วิภาวดี ถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อเข้าสู่เมืองพร้อมความเจริญครบครัน อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงทำเลที่ค่อนข้างสูงโดยเดินทางได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย