ส้มกบ

สังส้ม/ส้มดิน/ส้มลังกา/ส้มสายตา/หญ้าตานทราย/Creeping Woodsorrel/Indian Sorrel ชื่อวิทยาศาสตร์: Oxalis corniculata L. วงศ์: Oxalidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/วัชพืช ความสูง: 5-15 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นเถาเล็ก แตกกิ่งก้านมาก ยาว 30-50 เซนติเมตร ใบ: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ออกจากจุดเดียวกันที่ปลายก้าน รูปหัวใจถึงรูปไข่กลับ ขนาดเล็ก ดอก: เดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-6 ดอก รูปถ้วย สีเหลือง มี 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี ผล: กลม ยาว มี 5 เหลี่ยม เมล็ดจำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง -มาก แสงแดด: ตลอดวัน […]

หม่อน

Mulberry Tree, White Mulberry ชื่อวิทยาศาสตร์: Morus alba L. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น อายุหลายปี ทรงพุ่ม: แผ่เป็นรัศมี ลำต้น: ทุกส่วนเมื่อหักมีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบ: เดี่ยว รูปไข่ ออกเวียนสลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ใบหยักเว้าเป็นแฉกลึก ตามแนวเส้นใบ มี 3 – 5 แฉก ขอบใบหยักฟันเลื่อยไม่สม่ำเสมอ ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ผล: เป็นผลรวม มีผลเล็ก ๆ อัดกันแน่นเป็นช่อ เมื่อสุกสีแดงคล้ำถึงดำ ฉ่ำน้ำ รสเปรี้ยวอมหวาน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน โรคและแมลงศัตรู: เพลี้ยแป้ง ขยายพันธุ์: ปักชำ […]