ตรุษจีนปี 2566 ไหว้วันไหน ไหว้อะไรบ้าง

ตรุษจีนปี2566 มีที่มาอย่างไร โดยปี 2566 นี้ วันไหว้ วันจ่าย วันเที่ยวตรงกับวันไหนบ้าง และมีของไหว้อะไรบ้างที่เป็นสิริมงคล