หนาดน้อย

กะเม็งหอม/ผักกาดนา ชื่อวิทยาศาสตร์: Blumea napifolia DC. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช ความสูง: 30-70 เซนติเมตร ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก มีขนละเอียดสีขาวทั่วไป เมื่อจับจะเหนียวติดมือและมีกลิ่นฉุน ใบ: เดี่ยว ออกสลับ รูปไข่กลับถึงรี ขนาด 3-4x 5-8 เซนติเมตร ขอบหยักซี่ฟันหรือจักละเอียด ดอก: ดอกเป็นช่อใหญ่ แตกแขนงมาก ดอกย่อยจำนวนมาก ใบประดับซ้อนกันหลายขั้น สีเขียว ส่วนปลายสีแดงเรื่อ กลีบดอกเป็นขนสั้นละเอียด สีเหลือง ออกดอกฤดูแล้ง เมล็ด: เมื่อแก่จะมีขนสีขาวที่ปลาย บานออกเป็นพู่กลม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามริมทาง ที่รกร้าง แปลงเพาะปลูกและชายป่า พบมากทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอิสาน ที่ความสูง […]

ผักคออ่อน

ผักกาดช้าง ผักกาดขมุ ผักเผ็ดแม้ว หญ้าดอกอ่อน ชื่อวิทยาศาสตร์: crepidioides (Benth.) S.Moore วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 60-80 เซนติเมตร ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนใบเรียวแคบเหมือนเป็นก้านใบ ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักเว้าเป็นแฉก ดอก: เป็นช่อที่ปลายก้าน 3-5 ช่อ รูปทรงกระบอก ยาว 1-2 เซนติเมตร มีดอกย่อยเป็นกระจุกแน่น ปลายกลีบสีแดงส้ม ผล: มีขนยาวสีขาวติดที่ปลาย เมื่อแก่จะแผ่ออกจนฟูกลม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทาง ที่รกร้างและแปลงเพาะปลูก พบมากทางภาคเหนือหรือในเขตที่สูง มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา แต่พบแพร่กระจายไปทั่วเขตร้อน ยอดและดอกอ่อน ต้มหรือนึ่งกินเป็นผัก […]

ตีนตุ๊กแก

Coat Buttons/Tridax/Wild Daisy ชื่อวิทยาศาสตร์: Tridax procumbens L. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ลำต้น: ทอดนอนไปกับพื้น ชูยอดขึ้นสูง 20-70 เซนติเมตร ใบ: รูปรี ขอบจักฟันเลื่อยลึกหรือหยักเป็น 3 แฉก ดอก: มีก้านช่อยาว 15-25 เซนติเมตร เป็นช่อกระจุกรูปถ้วย มีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบวงนอกสีเหลืองอ่อน มี 5-6 ดอก ดอกวงในสีน้ำตาลอมเหลือง ผล: แห้ง ที่ปลายมีขนยาวสีขาว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง -มาก แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทางและทุ่งหญ้า