เอื้องเงินแดง

เอื้องแซะเหลือง เอื้องแซะดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium cariniferum Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ความสูง: 15-25 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นลำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ผิวเป็นร่องและมีขนละเอียดสีเทาดำกระจายทั่วไป โคนต้นเรียวสอบ ใบ: รูปขอบขนาน ขนาด 6-8 x 1.6-2 เซนติเมตร แผ่นใบคล้ายหนัง ปลากหยักมนไม่เท่ากัน ดอก: ออกเป็นตามช่อ 2-5 ดอก กลีบสีขาวครีม ปลายสีเหลือง โคนกลีบปากกระดกห่อขึ้น ปลายเป็นแผ่นค่อนข้างยาว ขอบหยักเป็นคลื่น สีเหลืองอมส้ม ปลายสีขาว โคนสีส้มเข้มหรือส้มแดง มีเส้นสีส้มเป็นริ้วตามยาวกลีบเป็นระยะ มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน วัสดุปลูก: ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก เพียงหาขอน กิ่งไม้ หรือใช้แผ่นไม้หนาๆ ให้ต้นยึดเกาะ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]