พวงแก้ว

พวงเงิน/มังกรคาบแก้ว/หัวใจแตก/Bag Flower/Bleeding Heart Vine/Glory Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Clerodendrum thomsoniae Balf.f. วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี ลำต้น: ยอดเลื้อยได้ไกล 2 – 4 เมตร ลำต้นเกลี้ยงสีเขียวอมแดง ใบ: ใบออกตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 7 – 10 เซนติเมตร ยาว 14 – 16 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเกลี้ยง ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อยเป็นหลอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปหัวใจ สีขาว ปลายแหลม แยกเป็นแฉก โคนเชื่อมติดกัน ลักษณะคล้ายกับพวงแก้วแดง แตกต่างกันที่มีกลีบดอกสีแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินร่วน […]