บานไม่รู้โรยภู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Psilotrichum ferrugineum (Roxb.) Moq.-Tand. วงศ์: Amaranthaceae ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช ความสูง: 20-100 เซนติเมตร ลำต้น: เล็ก เป็นเหลี่ยม มีสันมน สีเขียวปนม่วงแดง แตกกิ่งก้านยาวมีขนสั้นละเอียดปกคลุม ใบ: รูปแถบแคบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่ ปลายแหลมหรือมน ดอก: ช่อดอกยาวเรียว ประมาณ 0.5-3 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก สีม่วง ชมพู หรือขาว ขนาดเล็ก ปลายแหลมคล้ายขนแข็งและแห้ง ออกดอกตลอดปี ฤดูแล้งมักทิ้งใบเหลืองแต่กิ่งก้านและดอก เมล็ด: ขนาดเล็กมาก สีดำเป็นมัน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินปนทราย น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด: ร่ม การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามลานหินบนเขาดินปนทราย พื้นที่เปิดโล่งหรือค่อนข้างร่ม ชายป่าหรือริมทางที่ค่อนข้างแห้ง พบมากทางภาคกลางและอิสาน เป็นพืชวงศ์เดียวกับบานไม่รู้โรย ปลูกเป็นไม้ประดับได้

สะระแหน่ประดับ

Creeping Charlie ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้เลื้อยคลุมดิน ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นสีเขียวปนม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ทอดเลื้อย ไปตามผิวดิน ชูยอดขึ้น รากออกตามข้อ ลำต้นและใบมีขนสีขาว ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ปลายใบกลมมน โคนใบมน ขอบใบหยักมน แผ่นใบหยิกย่น เส้นใบเป็นร่องชัดเจนและมีขนแข็งเล็กๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวสดถึงเขียวอ่อน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก สีขาวอมสีเขียวอ่อน ก้านช่อดอกสั้น ดอกขนาดเล็ก ผล: แห้ง รูปไข่ เมล็ดล่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: […]