กล้วยไม้มือนาง

เขาแพะ ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium acerosum Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: ผอมเล็ก โคนต้นชิดกันเป็นกระจุก ปลายเอนไปหลายทิศทาง ช่วงปลายต้นลดรูปเป็นแผ่นเยื่อบางๆ ที่ข้อ ใบ: เป็นเส้นเกือบกลม อวบน้ำ ปลายสอบแหลมโค้งเล็กน้อย เรียงสลับซ้ายขวา  ดอก: เดี่ยว เกิดตามข้อช่วงปลายต้นที่ไม่มีใบ กลีบดอกสีขาวห่องุ้มเข้าหากันเป็นรูปกรวย ปลายผายออก ดอกมักบานพร้อมกันทั้งกอ  ออกดอกปีละ 2-3 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตุลาคม และธันวาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้แขวนประดับสวนหรือบ้านเรือนได้