How to ติดวอลล์เปเปอร์ และซ่อมแซมด้วยตนเอง

ปัญหาที่เกิดกับการ ติดวอลล์เปเปอร์ นั้นมีมากมาย อาทิ กระดาษหลุดลอก พองเป็นตุ่ม มีรอยฉีกขาด หรือหลุดหายไปบางส่วน ซึ่งการแก้ปัญหานั้นก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ด้วยตนเอง เราจึงอยากมาบอกเคล็ดลับในการจัดการกับวอลล์เปเปอร์ ทั้งวิธีการติด และซ่อมแซมที่คุณก็ทำเองได้ อ่าน : วิธีคำนวณพื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์  วิธี ติดวอลล์เปเปอร์ ด้วยตนเอง 1. ก่อนอื่นต้องปรับพื้นผิวผนังให้เรียบเสมอกันแล้วกำหนดระยะการติดวอลล์เปเปอร์ โดยวัดระยะห่างจากขอบวงกบประตู หรือมุมห้องประมาณหนึ่งความกว้างของวอลล์เปเปอร์แล้วใช้ลูกดิ่งปล่อยจากเพดานถึงพื้น จากนั้นใช้ชอล์ก หรือดินสอขีดตามแนวเชือก เพื่อยึดเป็นแนวติดกระดาษ 2. ตัดวอลล์เปเปอร์ให้สูงกว่าผนังจริง 10 เซนติเมตร แล้วทากาวลาเท็กซ์ หรือกาวสำหรับติดวอลล์เปเปอร์ที่ด้านหลังให้ทั่ว เว้นริมไว้ข้างละประมาณ 5 เซนติเมตร ไม่ต้องทากาว 3.เริ่มติดวอลล์เปเปอร์แผ่นแรกจากขอบวงกบประตู ให้ริมอีกด้านอยู่ในแนวเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้ โดยดึงแผ่นวอลล์เปเปอร์เบา ๆ แล้วลูบกระดาษให้ติดกับผนังอย่างเบามือและรวดเร็ว 4.ใช้แปรงที่มีสันเรียบไล่ฟองอากาศจากกึ่งกลางไปหาขอบแต่ละด้าน และจากบนลงล่างจนทั่วแผ่น แล้วตัดขอบด้านบนและด้านล่างของวอลล์เปเปอร์ที่เกินออก ส่วนการติดตั้งแผ่นต่อมาให้จัดลายให้ตรงกับแผ่นแรกโดยใช้วิธีทาบแผ่น ใช้คัตเตอร์ตัดแล้วดึงเศษวอลล์เปเปอร์ด้านในออก 5.จากนั้นทากาวลาเท็กซ์ริมขอบที่เว้นไว้ แล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งทับรอยต่อให้สนิท ถ้ามีกาวไหลออกมาจากรอยต่อ ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดกาวออกให้หมด หากปล่อยไว้จะเกิดคราบเหลือง ๆ ได้ […]