NOMAD CAFE รีโนเวตตึกร้างเป็นคาเฟ่คาเร็กเตอร์สุดคราฟต์

NOMAD Cafe โปรเจ็กต์ รีโนเวตตึกร้าง สู่คาเฟ่เรียบง่ายใช้วัสดุน้อย เด่นด้วยโครงสร้างแบบ Modular System พร้อมสำหรับการรื้อถอนเมื่อหมดสัญญาเช่า แล้วนำไปใช้งานต่อได้เมื่อย้ายไปตั้งที่อื่น เดิมที่นี่เคยเป็นตึกร้างที่ทรุดโทรม ตั้งอยู่ริมถนน Nguyen Ai Quoc เมือง Bien Hoa จังหวัด Dong Nai ประเทศเวียดนาม แต่ด้วยทำเลที่เหมาะสมกลางย่านชุมชน เจ้าของจึงสนใจเช่าตึกนี้ โดยทำสัญญาเป็นเวลา 5 ปี ก่อนเริ่มต้นโปรเจ็กต์ รีโนเวตตึกร้าง แบบเปลี่ยนโฉม ซึ่งมีข้อแม้ว่าต้องเลือกใช้วัสดุที่พร้อมสำหรับการรื้อถอน ดังนั้นความน่าสนใจของโปรเจ็กต์นี้ จึงอยู่ที่รูปแบบการก่อสร้างและวัสดุที่เลือกใช้ โดยสถาปนิกยังคงเก็บโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเก่าที่มีอยู่ ก่อนจะเพิ่มความแข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กระบบ Modular System หรือ “ระบบการก่อสร้างแบบโมดูลสำเร็จรูป” เช่น โมดูลแผ่นเหล็กเจาะรู และโมดูลระบบประตูกระจกหมุน เมื่อสัญญาเช่าตึกนี้สิ้นสุดลงก็สามารถนำวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้นั้น นำกลับมาใช้ใหม่สำหรับโครงการการออกแบบร้านที่ใหม่ได้ โดยสถาปนิกพยายามใช้วัสดุให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างการผสมผสานวัสดุต่างชนิดกันระหว่างเหล็ก กระจก และวัสดุปูพื้น-ผนังทำมือ แบ่งฟังก์ชั่นออกเป็นชั้นล่างและชั้นบน ชั้นล่างเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีผนัง เชื่อมภายในและภายนอกด้วยประตูกระจกกรอบเหล็กที่สามารถเปิดออกได้กว้าง เปิดออกสู่สวนเล็ก ๆ […]