LEDU ร้านอาหารไทยบนพื้นที่แสนอบอุ่นจากวัสดุธรรมชาติ

LE DU รีโนเวท ร้านอาหารไทย บนพื้นที่แสนอบอุ่นจากวัสดุธรรมชาติ แบบ “น้อย (เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย) แต่มาก(ด้วยรายละเอียดของความเป็นไทย)”