SAN YONG CAFÉ เปลี่ยนตึกแถวเป็นคาเฟ่สไตล์จีนร่วมสมัย

เปลี่ยนอาคารพาณิชย์เป็นคาเฟ่สไตล์จีนร่วมสมัย SAN YONG CAFÉ ที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยฟาซาดกระเบื้องดินเผาแบบจีน และการใช้วัสดุแบบดั้งเดิมมาตกแต่ง

BEAM CAFE รีโนเวตตึกแถวตอนลึกเป็นคาเฟ่สไตล์มิดเซนจูรี่

BEAM CAFE คาเฟ่สไตล์มิดเซนจูรี่ที่แก้ปัญหาพื้นที่หน้าแคบตอนลึก ด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ตอน คือ ส่วนแล้วทำการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละส่วนก่อนออกแบบ