บ้านเหล็ก ดีไซน์ล้ำ ในบรรยากาศริมบึงที่ฉะเชิงเทรา

บ้านเหล็ก หลังนี้ อยู่บนพื้นที่บ้านสวนเดิมที่เป็นศูนย์รวมของทุกคนในครอบครัว และเป็นเสมือนห้องนั่งเล่นในมุมพิเศษ