เช็ก ราคาที่ดิน 2566 แนวโน้มเพิ่ม 8% เผย 5 ทำเลทอง ราคาขึ้นสูงสุดใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

กรมธนารักษ์ ชี้ ราคาที่ดิน 2566 แนวโน้มเพิ่ม 8% ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ราคาอาจขยับสูงถึง 20-30% พร้อมเปิดเผย 5 ทำเลทอง ราคาขึ้นสูงสุดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล