พริกฝรั่ง

Bloodberry/Coral Berry ชื่อวิทยาศาสตร์: Rivina humilis L. วงศ์: Phytolaccaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 30-90 เซนติเมตร ลำต้น: สีเขียว เล็กเรียว ใบ: รูปใบรีแกมใบหอก ปลายเรียวแหลม ยาว 2-5 เซนติเมตร ดอก: เป็นช่อยาวที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวถึงชมพูอ่อน ผล: กลม มีเนื้อนุ่ม เมื่อสุกสีแดงสด ผิวเป็นมัน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: รำไร-ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามที่รกร้าง ในสวนที่ชุ่มชื้น ปลูกเป็นไม้ประดับ สารสกัดจากต้นมีฤทธิ์ต้านไวรัส รากเป็นพิษและมีสารยับยั้งการงอกของพืชอื่น ผลให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า ชื่อพริกฝรั่งอาจมาจากใบที่ดูหมือนพริกขี้หนู